باسکول فرغون اعتماد

ظرفیت: 250 کیلو
ابعاد کفه: 86x70 سانتیمتر ، به عمق 33 سانتیمتر
ظرفیت : 250 کیلوگرم
دقت : 100 گرم
برای قیمت تماس بگیرید: 09128153747