باسکول فرغونی اعتماد

ظرفیت 300 کیلو
برای قیمت تماس بگیرید: 09128153747