دایکاست (Die Casting)

 دایکاست نوعی ریخته گری تحت فشار می باشد.

ریخته گری تحت فشار یک نوع روش تولید قطعه از طریق تزریق فلز ذوب شده و فشرده به درون یک قالب می باشد. به عبارت دیگر دایکاست یا ریخته گری تحت فشار یعنی فلز مذابی را درون حفره قطعه ای که قالب خاصی دارد میریزیم و زمانی که فلز مذاب سرد شد،قطعه مورد نظر بدست می آید. در این نوع قالب ، مواد مذاب به داخل یک نوع پمپ یا سیستم تزریق وارد می شوند،پس از آن در حالی که پمپ مواد مذاب را به داخل قالب می فرستند ، هوای داخل قالب از طریق سوراخ های هواکشی خارج می شود.

در مرحله ی اول این فرآیند فلز مذاب تزریق شده باید به فدری زیاد باشد تا سرباره گیر ها را پر کند و در مرحله دوم پمپ باید تا زمان سرد شدن فلز مذاب فشار خود را ادامه دهد و در مرحله سوم قالب باز می شود و قطعه به بیرون پرتاب می شود.

و در مرحله آخر داخل حفره قالب باید تمیز و روغن کاری شود تا این فرآیند وارد تکرار عملیات دایکاست بشود.

 

مزایای روش دایکاست :

در این روش تولید کننده می تواند از قالب های موجود تولید بیشتری را انجام دهد ، به عبارت دیگر طول عمر قالب های دایکاست خیلی بالا می باشد ، و برای تولید کننده صرفه اقتصادی خواهد داشت. همچنین با این روش می توان قسمت های برآمده یا فرو رفته خیلی ظریفی روی قطعه ایجاد کرد.

 

برای مشاهده کلیپ نحوه تولید قطعات با روش دایکست کلیک کنید.

 

تصویر زیر نمونه کار دایکاست از چهار پره محصول سروین می باشد :

 

 

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید...